Rapporter från 2000-2005

Här hittar du rapporter utgivna mellan 2000-2005.

Rapporter utgivna mellan 2000-2005
Nr Författare Titel Pris
2003:7 Cecilia Adolfsson Tredimensionell (3D) Fastighetsbildning Exempel på användningsområden för 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen (pdf, öppnas i nytt fönster) Gratis
2001:4 Ortnamnsrådet God ortnamnssed Ortnamnsrådets handledning i namnvård  
2000:10 Hans Ringstam, Leif Nilsson Ortnamnen i fastighetsregistret (Ortnamnserien 5) 50:-