Rapporter från 1982-1989

Här hittar du rapporter utgivna mellan 1982-1989. 

Rapporter utgivna mellan 1982-1989
Nr Författare Titel Pris
1988:23 Jean-Marie Becker, Thomas Lithén, Anders Nordqvist Experience of motorized trigonometric levelling (MTL) - a compaparsion with other techniques (pdf, nytt fönster) Gratis 
1988:12 Jean-Marie Becker, Thomas Lithén, Anders Nordqvist Erfarenheter med motoriserad trigonenmetrisk höjdbestämningsteknik (MTL) - jämförelse med övriga tekniker (pdf, nytt fönster) Gratis
1988:9 Lennart Pettersson Fastighetsbildning för landsbygdens behov - översyn av reglerna om fastighetsbildning för mindre jordbruk (pdf, nytt fönster)  
1986:15 Thomas Lithén En ny metod för beräkning och kontroll av fri instrumentuppställning (pdf, nytt fönster) Gratis
1986:14   Kartplan 86 (pdf, nytt fönster)  Gratis
1986:8 Jean-Marie Becker, Thomas Lithén Motorized Trigonemetric Levelling (MTL) & Motorized XYZ Technique (MXYZ) in Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Gratis
1983:8 Del 5   Rätten till vatten och fiske, Reglerna enligt Jorddelningslagen samt vissa övriga frågor (pdf, nytt fönster)  Gratis
1983:8 Del 4   Rätten till vatten och fiske, Verkan av mantalsättning och indelningsändringar (pdf, nytt fönster)   Gratis
1983:8 Del 3   Rätten till vatten och fiske, Verkan av ägostyckning (pdf, nytt fönster) Gratis
1983:8 Del 2   Rätten till vatten och fiske, Jorddelningsförrättningar före 1928 utom ägostyckning (pdf, nytt fönster)  Gratis
1983:8 Del 1   Rätten till vatten och fiske, Historik - olika delningsgrunder (pdf, nytt fönster) Gratis
1983:7 Ann-Christin Mattisson Ortnamnsvård och ortnamnsplanering