Geodata för blåljus

Lantmäteriet arbetar för att underlätta tillgången till nationell kartinformation för blåljusaktörer. Geodata hjälper aktörerna att lokalisera, hitta rätt, välja bästa vägen och effektivt kunna genomföra insatser. Lantmäteriets geodata utgör en viktig del i blåljusaktörernas arbete.

Blåljusverksamheten

Viktigt med en gemensam lägesbild

Många gånger behöver blåljusaktörerna, det vill säga alarmering, ambulans, räddningstjänst och polis, samarbeta över geografiska och organisatoriska gränser. Då är det viktigt att de har en gemensam lägesbild där de utgår från en gemensam bakgrundskarta.

Bakgrundskartan är en viktig förutsättning för att blåljusaktörerna effektivt ska kunna genomföra sina insatser. Den innehåller aktuell information om bland annat adresser, vägar och järnvägar.

Lantmäteriet och Trafikverket tillhandahåller geodata till grund för en gemensam bakgrundskarta för blåljus.

Rekommenderade produkter

Lantmäteriets topografiska webbkarta utgör basen för blåljusaktörernas gemensamma bakgrundskarta. Webbkartan finns tillgänglig som visningstjänst för användning online och som nedladdningsprodukt för användning offline.

Utöver den topografiska webbkartan rekommenderas produkter som innehåller belägenhetsadresser, ortnamn samt höjd, och för utskrift e-tjänsten Kartutskrift.

MSB rekommenderar vår geodata till blåljusaktörer

För att underlätta användningen har myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut med rekommendationer gällande ett urval av geodata från Lantmäteriet och Trafikverket.

Rekommendationerna gör det möjligt för aktörerna att skapa en gemensam bakgrundskarta för såväl alarmeringscentraler, ambulans, polis och räddningstjänst.

MSB rekommenderar alla blåljusaktörer att använda utpekade geodata från Lantmäteriet och Trafikverket som bakgrundskarta i sina system.

Läs rekommendationerna på MSB:s webbplats (nytt fönster).