Komplettera en tidigare inskickad ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav

Här finns information om hur du ska göra för att komplettera en tidigare inskickad ansökan.

Om ansökan har skickats in per post

Du kan komplettera ansökan i vår e-tjänst om du har e-legitimation. Du bifogar skannade eller fotograferade handlingar direkt i tjänsten. Tänk på att ha ärendenumret tillgängligt.

Du kan även komplettera ansökan per post eller via e-post till fastighetsinskrivning@lm.se Tänk på att fullmakt ska skickas in i original och därför inte kan skickas med e-post.

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Om ansökan har skickats in via e-tjänst

Du kompletterar ansökan i e-tjänsten. Tänk på att ha ärendenumret tillgängligt.

Du kan även komplettera ansökan per post eller via e-post till fastighetsinskrivning@lm.se Tänk på att fullmakt och medgivande ska skickas in i original eller som en bestyrkt elektronisk kopia via e-tjänsten och därför inte kan skickas med e-post.

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Vilandebevis i original skickas per post

Observera att vilandebevis i original alltid måste skickas in per post.