Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Registrets innehåll 

Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.
Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Vi sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men vi får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten.

Här hittar du också information om vårt arbete med att samla in information om byggnader, adresser, lägenheter och fastighetstaxering.

Produkter inom Fastighetsregistret kan du läsa mer om och beställa på sidan Geodataprodukter.

Beställ utdrag från fastighetsregistret

Läs mer och beställ utdrag ur fastighetsregistret.