Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastigheter


All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som utgör fastigheter. Områden som hör till flera fastigheter gemensamt kallas samfälligheter.

Vi på Lantmäteriet hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet och behöver ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare. Eller när fastighetsgränserna behöver ändras. Vi hjälper dig när du behöver ett pantbrev som bevis på att du intecknat fastigheten. Eller när du behöver kontrollera historiska uppgifter om till exempel tidigare ägare.

För att hjälpa dig ändra en fastighet genomför vi en lantmäteriförrättning.