Fastighetsbestämning

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan du ansöka om en fastighetsbestämning.

Vad innebär en fastighetsbestämning?

En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur gränserna går mellan olika fastigheter
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka digitalt i vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar. I e-tjänsten kan du sedan följa ditt ärende och komplettera med ytterligare handlingar.

Det går också bra att ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, nytt fönster) och posta den till oss, adress hittar du i blanketten.

Vad kan det kosta?

Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna.

Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren, och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende, så strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas. 

Ibland går det inte att lämna en förhandskostnad

Ibland är det inte möjligt att lämna en på förhand bestämd kostnad, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Om du inte genomför ärendet

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Läs mer om våra kostnader.