2. Inledande granskning

Ansökan och bifogade handlingar granskas. Vi undersöker bland annat om ansökan är rätt ifylld, om du/ni är fastighetsägare, eventuella avtal, tillstånd och behörighetshandlingar.

Illustration av ett förstoringsglas

När ansökan inkommit får den eller de som ansökt en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan. Vi granskar sedan din ansökan och bifogade handlingar – så att ansökan är rätt ifylld, om du/ni är fastighetsägare, eventuella avtal, tillstånd, behörighetshandlingar så som delegationsordningar och fullmakter.

Om din ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi dig. Om Lantmäteriet av något skäl inte kan genomföra din ansökan måste du ändå betala för granskning och kontroll av din ansökan. Läs mer om våra kostnader och ta del av våra kostnadsexempel.

Det är oftast en kötid innan ett handläggande team tilldelas ditt ärende. Se mer om våra handläggningstider.