1. Ansökan

Det första du behöver göra om du vill ändra din fastighet är att ansöka om en så kallad lantmäteriförrättning. Ansök via e-tjänst eller ansökningsblankett per post.

Illustration av penna som skriver

När du ska skicka in en ansökan

Ta reda på vad som gäller innan du skickar in din ansökan - om detaljplaner, avtal som finns, tillstånd som behövs samt om kostnader och handläggningstider för en lantmäteriförrättning.

I ansökan skriver du vad du vill ha hjälp med och vilken eller vilka fastigheter som det gäller. Bifoga relevanta handlingar, som till exempel förhandsbesked, bygglov, strandskyddsdispenser, köpehandling, gåvobrev, avtal med mera.

Ansökan ska vara undertecknad av dig som ansöker (alternativt av ditt ombud som har en fullmakt). Om ni är flera som äger en fastighet tillsammans måste alla delägare, (eller deras ombud) skriva under ansökan. (Om ansökan gäller klyvning räcker det med att en av delägarna skriver under ansökan).

Ha gärna en dialog med övriga berörda fastighetsägare och informera dem om vad du avser att göra, innan du skickar in din ansökan. Risken för konflikter under handläggningens gång kan då minskas, vilket underlättar handläggningen.

Tips inför och under ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, nytt fönster)

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

När Lantmäteriets handläggare kan ta hand om din ansökan kontaktar vi dig. Sedan utreder vi om det går att göra det du har ansökt om. Handläggarna kommer också att utreda vilka andra som kan påverkas av ansökan och kontakta dem.

Läs mer om våra handläggningstider.

Hur mycket kommer det att kosta?

Lantmäteriet tar betalt för sitt arbete. När handläggaren tar kontakt med dig, kan du få en ungefärlig uppskattning av hur mycket det kan kosta och vilka som ska betala.

Kostnaden består av två delar:

  • ett grundbelopp vilket avgörs av antalet inblandade fastigheter
  • en timkostnad för det arbetet vi lägger på din ansökan.

Läs mer om våra kostnader och ta del av våra kostnadsexempel.

Följ ärendet i e-tjänsten

Du kan se allt om ansökan, och följa vårt arbete, i vår e-tjänst. Om du vill komplettera din ansökan med mer information kan du också göra det i e-tjänsten. Läs mer om hur du ansöker, kompletterar och följer ett pågående ärende.

Vill du ha all myndighetspost digitalt?

Skaffa gärna en digital brevlåda och få din post från myndigheter digitalt. Då kan du läsa posten när som helst och var du än är. Läs hur du gör på sidan Ta emot din myndighetspost digitalt.