Geodata för blåljus | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Geodata för blåljus

Lantmäteriet arbetar för att underlätta tillgången till nationell kartinformation för blåljusaktörer. Geodata hjälper aktörerna att lokalisera, hitta rätt, välja bästa vägen och effektivt kunna genomföra insatser. Lantmäteriets geodata utgör en viktig del i blåljusaktörernas arbete.

Blåljusverksamheten

Gemensam bakgrundskarta för blåljus

Många gånger behöver blåljusaktörerna, det vill säga alarmering, ambulans, räddningstjänst och polis, samarbeta över geografiska och organisatoriska gränser. Då är det viktigt att de har en gemensam lägesbild där de utgår från en gemensam bakgrundskarta. Den innehåller bland annat aktuell adress- och kartinformation, och information om vägar och järnvägar. Lantmäteriet och Trafikverket tillhandahåller grundläggande geodata till grund för blåljusaktörernas gemensamma bakgrundskarta.

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar alla blåljusaktörer att använda utpekade produkter från Lantmäteriet och Trafikverket som bakgrundskarta i sina system. Läs mer om rekommendationerna på MSB:s webbplats.