Geodata för blåljus | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Geodata för blåljus

Kartor och andra geodata är ett viktigt redskap för ambulanspersonal, brandmän och poliser. Lantmäteriet arbetar för att underlätta tillgången till nationell kartinformation för blåljusaktörer.

Blåljusverksamheten

Målsättningen med arbetet är att förbättra förutsättningarna för alla blåljusaktörer att få tillgång till gemensamma geodata med hög kvalitet och aktualitet. 

Ett första steg är att tillgängliggöra en gemensam bakgrundskarta för blåljusverksamheter. Bakgrundskartan ska utgöra grunden för en effektiv kartförsörjning och ett effektivt samarbete blåljusaktörer emellan. Här finns information om två avslutade projekt: Gemensam blåljuskarta och Gemensamt specificerade geodata

För att underlätta tillgången till enhetliga och aktuella datamängder erbjuder Lantmäteriet avgiftsfri tillgång till ett urval av geodataprodukter för ambulans- och räddningstjänstverksamheter.

Landets kommuner samlar in och ajourhåller geodata som ligger till grund för delar av Lantmäteriets geodata. För att dessa data ska svara mot behoven från blåljusaktörer finns en checklista, Blåljuskollen som pekar ut viktiga geodata för blåljusaktörer. Blåljuskollen är ett sätt att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser. 

Kontakt 

Du når oss via e-post: blaljus@lm.se 
Vill du ringa oss? Kontakta Lantmäteriets växel