Languages Lättläst Teckenspråk

Upphandla

Lantmäteriets centrala inköpssfunktion har till uppgift att på uppdrag av divisioner och stödenheter genomföra upphandlingar av varor/tjänster och teckna avtal, i huvudsak ramavtal för avrop.