Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Publicera geodata och tjänster i Geodataportalen

Alla aktörer har möjlighet att beskriva sina geodata och tjänster i Geodataportalen. Genom att publicera dessa beskrivningar blir det möjligt för användare att söka och hitta geodata och tjänster. Alla aktörer som publicerat sina beskrivningar i Geodataportalen ansvarar för dem och ska hålla dem uppdaterade.

För att publicera beskrivningar om geodata och tjänster i Geodataportalen behöver du följa den nationella metadataprofilen (pdf, nytt fönster)  (utgåva 4 är ej struktuellt beslutad ännu) som möjliggör att beskrivningarna görs på ett enhetligt sätt.

Har du frågor om Geodataportalen – publicering av metadata, metadataverktyget, nationella metadataprofilen eller hur du söker i Geodataportalen? Kontakta Lantmäteriet via e-post: support@geodata.se

Nationell metadataprofil för geodata

Den nationella metadataprofilen för geodata är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster. Metadataprofilen är anpassad för att publicera metadata i Geodataportalen samt tillgodoser kraven från Inspire-direktivet.

Profilen innehåller metadataelement - separata och urskiljbara delar av metadata - som beskriver:

  • Hur många förekomster som tillåts
  • Om de är frivilliga eller obligatoriska
  • Exempel på användning
  • Svensk översättning av namn och definition
  • Sökvägen enligt SS-EN ISO19115

Profilen syftar till att uppnå följande fördelar:

  • Dataproducenter kan beskriva egenskaper för producerade geodata på enhetligt sätt
  • Underlättar struktur och förvaltning av geodata
  • Bättre användning av geodata genom att innehållet är tydligt beskrivet
  • Underlättar sökning och utvärdering av geodata
  • Profilen är framtagen av Svenska Institutet för Standarder (SIS) tekniska kommitté för metadata för geodata (SIS/TK489).

Läs mer om: