Fastighetsbestämning | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Fastighetsbestämning

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan vi hjälpa dig genom att göra en fastighetsbestämning.

En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur gränserna går mellan olika fastigheter
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.