Min fastighet

Vill du reda ut oklarheter kring din fastighet? Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet.

Vad kan jag göra i tjänsten?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

I dagsläget kan inte alla akter som rör lagfart, inteckning eller andra inskrivningsärenden ses i e-tjänsten. Kontakta vårt Kundcenter om du behöver hjälp att se eller hitta inskrivningsakter.

Vad krävs för att använda tjänsten?

För att använda e-tjänsten behöver du:

Om du har skyddad identitet

Skyddade personer kan ej se sitt innehav i Min Fastighet. Personerna är bortplockade i den tjänst som Min Fastighet använder för att få fram vilka fastigheter en person äger, baserat på personnummer. Dessa ärenden behöver därför tas via telefon.

Kontakta vårt Kundcenter om du har skyddad identitet och behöver hjälp med ägarintyg eller utdrag ur fastighetsregistret för din fastighet.

Hur löser jag problem med tjänsten?

Problemlösning – vanliga frågor och svar.
Läs mer om tjänsten Min fastighet.

Vad händer om fastigheten hamnar i fel händer?

Undrar du vad som händer om en fastighet hamnar i orätta händer? Läs om lagfartskapning och vad vi gör för att förebygga att det inträffar.