Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Förrättningsakter

Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta och/eller i handlingar och arkiveras för all framtid i en förrättningsakt.

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter. Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i Fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

Produkter Förrättningsakter

Produkterna ger dig direktåtkomst till informationen som finns lagrad i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv.

Tjänsterna är framtagna för dig som behöver tillgång till förrättningsarkiven i ditt arbete.

ArkivSök ger direktåtkomst

I ArkivSök får du direktåtkomst till alla historiska kartor, förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Arken - läs mer om arkiven som ingår. Du kan själv hämta kompletterande information till uppgifterna i Fastighetsregistret, t.ex. om servitut och gränser och om hur den framtida markanvändningen planeras.

Teckna avtal och bli avtalskund

Frågor omkring avtal och villkor kan ställas till: geodatasupport@lm.se

ArkivSök och ArkenProxy ingår i Geodatasamverkan

För dig som är intresserad av att gå med i geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär att delta finns mer information på www.geodata.se

Tjänsten ger åtkomst till en del av akterna som finns i Lantmäteriets arkiv. Det är akter från statliga och kommunala lantmäteriarkiv som finns tillgängliga hos Lantmäteriet.

Läs mer om Akt Direkt på produktsidan

Integrera Arken med hjälp av ArkenProxy

ArkenProxy är en tjänst som används för att integrera Arken - Lantmäteriets digitala arkiv - i dina egna system för fastighetsinformation. Tjänsten ger åtkomst till förrättningsakter och detaljplaner som finns registrerade i Fastighetsregistret, FR, och lagrade i Arken.

Via ditt egna kart- eller fastighetsinformationssystem kan du, genom att klicka på en aktbeteckning, direkt öppna och studera de juridiskt gällande kartorna och handlingarna i din egen valfria miljö.

Vid beställning av ArkenProxy rekommenderas även beställning av ArkivSök som komplement.

Teckna avtal och bli avtalskund

    Information och ansökningsdokument hittar du på produktsidan till Akt Direkt - som ersätter ArkenProxy.

    Om du är privatperson

    Vill du titta på historiska kartor och akter, använd tjänsten Historiska kartor som visar förrättningsakter mellan åren 1628-1928. Via tjänsten Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de akter som är kopplade till din fastighet och finns Lantmäteriets digitala arkiv. Det går också bra att kontakta vårt Kundcenter.