Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Fastighetsinformation

I våra register finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. Informationen används ofta yrkesmässigt inom olika verksamheter, bland annat vid kreditgivning och fastighetsförsäljning.

E-tjänsten Min Fastighet ger dig som privatperson kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter och tomträtter. Du behöver e-legitimation för att använda tjänsten.

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att kontakta oss.

Vill du använda fastighetsinformation i din verksamhet?

Då kan du ansluta ditt system till någon av våra tjänster, läs mer under rubriken Produkter.

Du kan även vända dig till någon av våra återförsäljare. De har färdiga applikationer för att söka i fastighetsregistret.

Vill du registrera eller ta bort en anteckning i fastighetsregistret?

De uppgifter som Fastighetsinskrivningen registrerar i fastighetsregistret är inte bara lagfarter och inteckningar utan även andra inskrivningar, till exempel anteckningar.

En anteckning kan vara något som handlar om: 

  • Utmätning och betalningssäkring
  • Kvarstad och förvar
  • Anmälan om ny ställföreträdare för förvaltning av samägda jordbruksfastigheter
  • Intresseanmälan för bostadsrättsförening
  • Intresseanmälan för arrendators rätt att förvärva arrendestället
  • Exekutiv försäljning eller expropriation
  • Uppgift om tvist vid domstol om hävning, återgång av förvärv av fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt
  • Förelägganden och förbud enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken
  • …eller övriga anteckningar som ska antecknas enligt lag eller annan författning

Nu kan alla underlag för en anteckning skickas in via e-post till Fastighetsinskrivningen, som skriver in eller tar bort anteckningen i fastighetsregistret. 

Så här gör du:

Mejla anmälan eller underlaget för anteckningen till fastighetsinskrivning@lm.se och skriv ”anteckningsärende” i ämnesraden. Det är viktigt att ämnesraden innehåller ordet ”anteckningsärende” så att bifogade handlingar hamnar rätt hos oss.

Vi rekommenderar att de handlingar som bifogas, till exempel beslut eller andra handlingar skickas in i pdf-, doc- eller odt-format.

Observera att de handlingar som skickas in ska vara i sådant format och skickas med sådana rutiner att Lantmäteriet kan ta emot, läsa och bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten.