Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ändra fastighet


Vill du göra ändringar på en tomt eller bit mark? Då är det själva fastigheten som behöver ändras. En fastighet är till skillnad från vad många tror inte en byggnad. Byggnader, och andra saker som hör till fastigheten, är i själva verket så kallade fastighetstillbehör.

Dela, lägg ihop eller överför mark mellan fastigheter

Vi kan ändra en fastighet på olika sätt: genom att dela, lägga ihop eller genom att föra över mark mellan fastigheter. Vår metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom det som kallas lantmäteriförrättning. 

Läs mer om lantmäteriförrättningar.

Hur mycket kommer det att kosta?

Lantmäteriet tar betalt för allt arbete med ansökan och de ändringar ni ansöker om, oavsett hur det slutar. Kostnaden beror bland annat på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet. 

Läs mer om kostnader och ta del av prisexempel.

Hur lång tid kommer det att ta?

En lantmäteriförrättning är mer än att bara rita ett nytt streck på en karta. Ofta behöver vi först utreda om det går att göra det ni har ansökt om. Här kan du se aktuella medelvärden för våra handläggningstider. 

Läs mer om våra handläggningstider.

Kan jag få besked utan att skicka in en ansökan?

Ni behöver skicka in en ansökan för att vi ska kunna utreda om det är möjligt att ändra fastigheten så som ni vill. Utifrån din ansökan gör vi sedan en bedömning och lämplighetsprövning enligt Fastighetsbildningslagen. Ni kan tyvärr inte få något besked om det innan.