Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ändra fastighet


All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Vill du göra ändringar i din fastighet ska du ansöka om så kallad lantmäteriförrättning. Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar beroende på vilken åtgärd du vill utföra.

För att kunna få besked om ditt ärende går att genomföra, och vad det kan komma att kosta, så behöver du först skicka in en ansökan och bli tilldelad en handläggare. Utifrån din ansökan gör vi sedan en bedömning och lämplighetsprövning enligt Fastighetsbildningslagen. 


Ansök om lantmäteriförrättning och följ pågående ärenden

Använd vår e-tjänst för att ansöka om att ändra din fastighet. Där kan du även komplettera och följa pågående ärenden. Du kan snabbt och tryggt ladda upp dina dokument och samtidigt bestyrka dem digitalt i e-tjänsten. 

Här kan du läsa mer om ansökan via e-tjänsten, och hur du kan ansöka på annat sätt