Ändra fastighet

Hos oss kan du till exempel dela upp, lägga ihop eller värdera dina fastigheter. Du kan också få hjälp att reda ut oklarheter rörande bland annat fastighetsgränser eller ägande.

Vad är en fastighet?

En fastighet är, till skillnad från vad många tror, inte en byggnad utan en avgränsad del mark. Byggnader, och andra saker som hör till fastigheten, är i själva verket så kallade fastighetstillbehör.

Så kan en fastighet ändras

En fastighet kan ändras på olika sätt. När en fastighet ska ändras sker det oftast genom en lantmäteriförrättning. Du kan dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter

Vill du veta mer om din fastighet?

Är du osäker på gränser, ägare eller rättigheter kopplade till din fastighet? Red ut oklarheter kring din fastighet.

Vilka servitut är kopplade till din fastighet?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Läs mer om servitut eller ta reda på vilka servitut som är knutna till din fastighet.

Guide i fastighetsägande

Det är mycket du behöver tänka på för att förverkliga ditt drömboende och undvika vanliga fallgropar. Guide – köpa, äga och ändra fastigheter hjälper dig att ta kloka beslut.