Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Ändra fastighet

En fastighet kan ändras på olika sätt. Vår metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom en lantmäteriförrättning. Här beskriver vi några av de vanligaste sätten att ändra en fastighet. 

I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten. Läs mer om tjänsten: Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden.

Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked huruvida ett ärende är genomförbart eller inte. Det krävs en formell ansökan där ändamålet med förrättningen framgår. Utifrån ansökan gör vi sedan en bedömning och lämplighetsprövning enligt Fastighetsbildningslagen.

Några av de vanligaste sätten att ändra en fastighet är att:

Reglera

Reglera fastighet

Mark förs över från en fastighet till en annan för att till exempel utöka en tomt. En reglering kan också vara att skapa, ändra eller ta bort en samfällighet eller ett servitut. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med dina grannar. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan, till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Läs mer och ansök om fastighetsreglering.

Stycka av

Stycka av

Precis som det låter. Ett område skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Läs mer och ansök om avstyckning.

Klyva

Klyva

En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Läs mer och ansök om klyvning.

Sammanlägga

Sammanlägga

Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet.

Läs mer och ansök om sammanläggning.

Omarrondering

Omarrondering

Att byta mark mellan fastigheter så att ägaren får en sammanhängande fastighet istället för spridda mindre områden av fastigheten.

Läs mer om omarrondering.

Tredimensionell fastighetsindelning

En 'vanlig' fastighet finns på en yta på marken. En 3D-fastighet finns, enkelt uttryckt, ovanför eller under markytan. Som ett underjordiskt garage eller ägarlägenheter i ett bostadshus där varje lägenhet är en egen fastighet.

Läs mer om tredimensionell fastighetsindelning.