Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastigheter


All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som utgör fastigheter. Områden som hör till flera fastigheter gemensamt kallas samfälligheter.

Vi på Lantmäteriet hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet och behöver ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare. Eller när fastighetsgränserna behöver ändras.

Till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning som till exempel Gävle Brynäs 1:2. I fastighetsregistret, som hanteras av Lantmäteriet, kan man se vem som äger vad.