Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Hjälp och tips till GeoLex

Denna söktjänst - som är öppen för alla - ger möjlighet att söka information om flygbilder och ortofoton. 

Paneler

GeoLex kan användas i olika lägen. Det kan vara karta på hela skärmen, karta på halva skärmen och med paneler för olika funktioner eller paneler över hela skärmen. Panelläget sparas automatiskt som en användarinställning.

  Paneler öppnas med denna icon som är placerad högst upp i menyraden till vänster på skärmen.

Exempel på karta över hela skärmen, med alla paneler stängda.

Exempel på hel skärm och alla paneler stängda.


Tryck en gång på knappen som öppnar panelerna så får du följande läge med halva ytan med karta och resten till valfri panel.

Välj att se paneler.

Stäng en panel genom att klicka på  

Verktygsfältet ovanför kartan

I verktygsfältet ovanför kartan finns ett antal funktioner i knappar och menyer.

Knappar i övre listen

 Backa till tidigare kartutbredning.

 Framåt till kartutbredning innan backa.

 Zoom ut. Klicka en gång eller håll ned vänster musknapp och dra en ruta.

 Zooma in. Klicka en gång eller håll ned vänster musknapp och dra en ruta.

   Meny för att välja karta.

 Visar aktivt verktyg, pilen visar att det går att panorera.

 Här är Zooma aktivt och då går det inte att panorera.

 Här finns Kart- och Indexinställningar, för att t.ex. ställa in en markering på kartan för en sökt position.

 Hjälp

 Lämna synpunkter. Här kan du lämna synpunkter på programmet.

Verktygsfältet till vänster om kartan

 Mäta med linje. Avsluta med dubbelklick. Mätningen ligger kvar tills en ny mätning påbörjas.

 Kartväljaren - välj, ordna och sätt transparens för kartor och bilder.

 Länk, länk till kartutsnitt i GeoLex.

Soptunna - rensa vald informatgion.

 Bilder - söka och visa information om flygbilder och ortofoton.

Ortnamn - söka och visa i kartan.

 Index - sök och visa indexrutor och kartblad.

Koordinatfönstret under kartan

I övre raden visas kartans centrumkoordinater och ungefärliga skala.

Genom att klicka på  kan användarens geografiska position visas. Positionens exakthet beror på om datorn, telefonen etc. har möjlighet att positionera med satellitpositionering eller är ansluten till wifi.

Genom att markera fälten för CN, CE kan koordinat anges och då förflyttas bilden till den sökta punkten.
Under inställningar  finns möjlighet att välja att en markering  visas i punkten.

Skala kan ställas in i fältet för skalfaktorn. Observera att skalan beror på bildskärmens upplösning vilket gör det svårt att jämföra skala men någon som har en annan upplösning på sin skärm.

I den undre raden anges vilket referenssystem som bilden visas i, för närvarande finns bara SWEREF 99 TM. Därefter visas muspekarens position och till sist koordinater för kartans utbredning.

Följande kartor finns att välja på:

Bakgrundskarta, en gråtonad version av Topografisk webbkarta.
Zooma in när du söker information om flygbilder - så visas även bildpunkt och årtal för respektive flygbild.

Gråtonad version av Topografisk webbkarta

Ortofoto, en Sverigeöversikt som visar senaste ortofoto.

Ortofoto

Senaste ortofotoår, indelning som visar flygfotograferingsår för senaste ortofoto. 5 km-rutor innebär att upplösningen är 0,5 m och för 2,5 km-rutor är den 0,25 m per pixel.

Flygbilder 2003 - till nutid, år 1960-2002 samt de äldsta från år 1929-1959, visar bildpunkter färgsatta utifrån bildtyp (t.ex. analog färg).

Bildpunkter färgsatta utifrån bildtyp.

Följande färger används:

Zooma in så visas även flygfotograferingsåret för bildpunkten.

Årets ortofoto, visar innevarande års utfall.

I Kartväljaren finns alla de kartor du kan använda i GeoLex. Kartorna finns som lager eller grupper, där en grupp består av fler än ett lager.

Grupp, består av flera lager, kan öppnas och då visas alla lager.

Lager

Klicka på pilen för att visa lager.

Klicka på pilen för att dölja lager.


Både lager och grupper kan tändas och släckas och är de gråmarkerade är de släckt. Lager och grupper kan också flyttas genom att du drar och släpper. När du flyttar ett lager eller en grupp ska du vara uppmärksam på att en beige-gul markering syns i kartväljaren där ditt lager eller grupp kommer att placeras. En grupp kan inte flyttas in i en annan grupp.

Ett lagers transparens kan ändras genom att klicka på Icon för transparens. och ställa in nivån på en slide bar.

För att söka och hantera informationen om de flygbilder du är intresserad av finns följande verktyg:

Du kan söka efter flygbilder från ett visst år eller inom ett intervall. Anges inget startår så blir 1929 startår och anges inget slutår så blir innevarande år slutår.
Du kan också välja vilken bildtyp du vill söka på.

 Här återställer du alla sökvillkor (filter).

För att bestämma inom vilket område du vill söka i kartan, använd verktygen Lägga till med yta eller Lägg till med punkt för att definiera sökområdet. Med hjälp av verktygen Ta bort med yta och Ta bort med punkt kan du genom kartan ta bort urvalet.

Genom att använda sökvillkoren gör du ett urval som visas i listan i fliken Valda.
På kartan får punkterna en markering i cyan.

Vill du se var på kartan bilderna finns så använd Zooma till valda   .

Genom att klicka på  förhandsvisas vald bild som en lågupplöst tumnagel i ett nytt fönster. Flera bilder kan visas samtidigt i olika fönster. För vissa bilder saknas tumnaglar och för vissa äldre bilder kan stråklappar och stråköversikter visas.
Observera > Eftersom bilden visas i ett s.k. Popup-fönster får din webbläsare inte vara inställd på blockering av Popup-fönster, se webbläsarens verktygsinställningar.

Här kan du ta bort ur listan genom att klicka på det röda krysset. Vill du rensa listan helt, använd Rensa valda flygbilder  .

I fliken Detaljinformation ser man mer information om flygbilden. Peka med verktyget Visa information om flygbild    för att välja den bildpunkt du vill veta mer om. En träfflista visas med de bildpunkter som verktyget hittade.

I exemplet hittades tre punkter. De med gröna plustecken (Lägg till) fanns inte tidigare i Valda men kan lägga till här, och den med ett rött kryss (Ta bort) finns i Valda men kan tas bort här. Välj i listan den punkt du vill visa mer information om så gulmarkeras objektet i kartan och i listan.

Genom att klicka på  förhandsvisas vald bild som en lågupplöst tumnagel i ett nytt fönster. Flera bilder kan visas samtidigt i olika fönster. För vissa bilder saknas tumnaglar.

I fliken Detaljinformation visas följande:

Genom att klicka på  förhandsvisas vald bild som en lågupplöst tumnagel i ett nytt fönster. Flera bilder kan visas samtidigt i olika fönster. För vissa bilder saknas tumnaglar.

Alla ortofoton som finns lagrade digitalt är sökbara i tjänsten med information om utbredning, bildtyp (sv/v, IR eller färg) och flygfotoår. Även information om använd höjdmodell finns angiven för nyare ortofoton. Äldre ortofoton som saknar den informationen bygger på höjddata 50 m grid.

För att söka och hantera informationen om de ortofoton du är intresserad av finns följande verktyg:

Du kan söka efter ortofoton från ett visst år eller inom ett intervall. Anges inget startår så räknas tidigast möjliga år som startår och anges inget slutår så blir aktuellt år slutår.

Du kan också välja vilken bildtyp

Eller om du bara vill söka efter ortofoto med 0,25 meters upplösning

Här återställer du alla sökvillkor (filter).

För att bestämma inom vilket område du vill söka, kan du definiera sökområdet med verktygen:

Lägg till med yta

Lägg till med punkt

För att ta bort val du gjort i kartan kan du använda verktygen:

Ta bort med yta

Ta bort med punkt

Genom att använda sökvillkoren gör du ett urval som visas i listan i fliken Valda. På kartan får det valda ortofotots utbredning en markering i grönt.

Vill du se var på kartan bilderna finns så använd Zooma till valda .

Genom att klicka på  förhandsvisas vald bild som en lågupplöst tumnagel i ett nytt fönster. Flera bilder kan visas samtidigt i olika fönster.
Eftersom bilden visas i ett s.k. Popup-fönster får din webbläsare inte vara inställd på blockering av Popup-fönster, se webbläsarens verktygsinställningar.

Här kan du ta bort ur listan genom att klicka på det röda krysset. Vill du rensa listan helt, använd Rensa valda ortofoton .

I fliken Detaljinformation ser man mer information om ortotofot. Peka med verktyget Visa information om ortofoto  för att välja den bild du vill veta mer om. En träfflista visas med de ortofotom som verktyget hittade.

 

I exemplet nedan hittades tolv ortofoton, de med gröna plustecken (Lägg till) fanns inte tidigare i Valda men kan lägga till här, och den med ett rött kryss (Ta bort) finns i Valda men kan tas bort här. Välj i listan den bild du vill visa mer information om så gulmarkeras den i kartan och i listan. Bara ett objekt åt gången kan visas detaljinformation om. Markeringen på kartan och informationen i fliken ligger kvar tills ett annat objekt har valts.

Ortnamn kan söka med hjälp av ett antal sökvillkor.

Det första villkoret är om ortnamnet är exakt angivet i sökningen eller om det är en fritextsökning av något slag (börjar med, exakt etc.). Län väljs i listan och är en obligatorisk uppgift som måste anges före kommun. Kommun kan utelämnas eller väljas i lista. Språk och namntyp är inte obligatoriska sökvillkor.

Exempel på sökning.

Kicka på en rad så panoreras bilden till platsen för namnet.
Platsen markeras med en grön kartnål 

Ta bort kartnålen genom att klicka på raden en gång till.

Lista alla träffar - kopieras eller skrivas ut.

Visa alla träffar på karta - zoomar till alla ortnamn i listan och de redovisas med en rund ring med magenta fyllning.

-----------

Skriv in det ortnamn eller den plats du vill söka efter i inmatningsfältet. Klicka på knappen 'Sök' eller tryck retur på tangentbordet.

Skriv in ditt sökord och välj något av alternativen 'Börjar med', 'Exakt', 'Innehåller' eller 'Slutar med'. Klicka på knappen 'Sök' eller tryck retur på tangentbordet. På små skärmar som mobiler väljs rutan ”Avgränsa sökningen” för att visa avgränsningsmöjligheterna.

Exempel: Du vill se alla orter som slutar med ordet 'hult'.

  1. Skriv in hult i inmatningsfältet
  2. Välj alternativet 'Slutar med'>
  3. Klicka på knappen 'Sök' eller tryck retur på tangentbordet.

Det går även bra att söka med samiska tecken.

Du kan avgränsa en sökning till följande utifrån län, kommun, språk och namntyp. Län måste väljas innan kommun kan väljas. Språk och namntyp kan väljas fristående.

När du klickar på knappen 'Sök' eller trycker retur på tangentbordet, visas sökresultatet som en lista direkt under inmatningsfältet och sökkontrollerna.
Om din sökning innehåller fler träffar än vad som ryms på skärmen, visas dessa träffar genom att du klickar på länkarna som visas nedanför träfflistan.

Klicka i träfflistan för att välja en ort eller plats. Vald ort eller plats visas då i kartan.
Byt ort eller plats genom att klicka i träfflistan. Kartan uppdateras så att ortens eller platsens geografiska läge markeras.

 Sökvillkoren för indexrutor och kartblad är; Koordinatsystem och kartserier eller indelning i index-rutor.

Sökning kan göras på bladkod eller med geometri.

 Ta bort markerade från lista.

 Lägg till i lista.

 Sök via punkt.

 Sök via linje.

 Zooma till alla valda. Zooma till ett blad eller ruta – klicka på raden i listan.

I Kartväljaren finns alla de kartor du kan använda i GeoLex. Kartorna finns som lager eller grupper, där en grupp består av fler än ett lager.

Indexrutor och bladindelning kan visas antingen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller i RT90.
I hjälp och tips om Kartväljaren här ovanför, finns mer information om hur de olika grupperna och lagren kan hanteras.

Följande exempel visar en nedtonad bakgrundskarta, indexrutor, SWEREF 99 TM, 5 km och indexrutor, RT90 5 km. Detta ger möjlighet att se skillnaden för rutindelningen mellan de olika koordinatsystemen.