Nu är säsongen för flygfotografering igång

15 april 2024

Den 8 april påbörjade Lantmäteriet årets omgång av flygfotografering – ett första steg i kedjan för att skapa ortofoton och en uppdaterad karta.

Fotograferingen påbörjas så snart det är fint väder och snöfritt på marken. Mellan april och september ska en tredjedel av Sveriges yta fotograferas. Arbetet startar i de södra delarna av landet och fortsätter norrut allt eftersom snön smälter undan.

Olika användningsområden

Ambitionen är att fotografera vissa områden innan lövsprickningen och några efter att löven slagit ut. Bilderna har olika användningsområden: de utan löv använd i första hand för kartläggning, medan de med löv används vid andra typer av fjärranalys, till exempel för tillämpningar inom miljöförvaltning och skogsbruk.

Följer väderprognoser noggrant

Flygningarna görs varje veckodag, även helger, om det är bra väder, det vill säga molnfritt och soligt, och helst utan dis eller dimma som kan göra det svårt att se detaljer.

– Som flygfotograf får man ta beslut ”on the fly”. Skiftar vädret måste man avbryta fotograferingen och snabbt välja ett annat område eller avsluta för dagen och planera för nästa dag, säger Jenny Gustafsson, gruppchef på Lantmäteriet.

Flygfotograferna följer därför väderprognoser noggrant för att hålla koll på vädret i hela Sverige och inte enbart i Borlänge, varifrån flygningarna utgår.

46 000 bilder ska hinnas med

Bilderna tas som regel på 3 000 meters höjd, alternativt på 7 400 meters höjd över norra delarna av landet med mycket berg och kuperad mark. Delarna utmed kusten fotograferas vartannat år och delar inåt landet fotograferas vart fjärde år, medan fjällområdena återkommer vart 6-10:e år.

Områdena som ska fotograferas är planerade i stråk, i linjer som går i nord-sydlig riktning, likt en traktor som plöjer en åker.

Det tar cirka 20 minuter att fotografera ett normallångt stråk med cirka 100 bilder, innan vi svänger runt med planet och påbörjar nästa stråk. Planen är att hinna med 46 000 bilder denna säsong.

– Fotograferingen sker dagtid när det är soligt och klart ute så håll ett öga efter oss uppe i luften, avslutar Jenny Gustafsson.

Mer om Lantmäteriets insamling av flygbilder.