Lyckat första år för Lantmäteriets projekt i Zimbabwe

20 december 2022

Ökad mångfald, mer samarbete och en gemensam planering. Det är några framgångsfaktorer i Lantmäteriets arbete med att utveckla landadministrationen i Zimbabwe.

Lantmäteriet bedriver ett Sida-finansierat Internationellt träningspro-gram, (ITP), för att utveckla den lokala landadministrationen i Zimbabwe. Arbetet syftar till ökat samarbete och deltagande, särskilt med avseende på kvinnor, och ska bidra till hållbara och stärkta rättigheter för invånare i utsatta områden.

Bild 1
Gårdsmöte med deltagare i Epworth, Zimbabwe. Foto: Lantmäteriet.

Inom programmet drivs ett förändringsprojekt som handlar om samarbete och planering för att bygga en marknadsplats strax utanför huvudstaden Harare i Zimbabwe.

Det treåriga projektet är speciellt i den meningen att det är femton nya projektdeltagare varje år. Deltagarna kommer från olika grupper i samhället och representerar lokalsamhället, lokala- och nationella myndigheter samt fristående specialistorganisationer. Deltagarnas olika bakgrund gör överlämningen från första årets deltagare extra viktigt. För att säkerställa projektets framdrift kommer de därför att agera mentorer för de kommande deltagarna. 

Årets deltagare har hunnit samla in behov från jordbrukare, kvinnor, försäljare och andra intressenter. Området för marknadsplatsen har mätts in och 3D-skisser har tagits fram.

Bild 2
”Gallery walk” – Nuvarande deltagare lämnar över till nya deltagare. Foto: Lantmäteriet.

– Deltagarna har gjort ett riktigt bra resultat under första året, samtidigt som de har fått flera nya insikter och lärdomar. Något som blev väldigt uppskattat var den svenska avfallshanteringen, infrastrukturen och samarbetet mellan kommunen och statliga myndigheter som de fick bekanta sig med under ett besök i Sverige. Säger Lennart Wastesson, projektledare Internationella enheten.

En fördel med att deltagarna byts varje år är att 45 deltagare har fått liknande utbildning, inspiration och möjligheter efter de tre åren. En annan fördel med projektet är mångfalden– i den här omgången deltog fler kvinnor än män, samtidigt som deltagarna kom från olika delar av samhället. Där fanns lokala samhällsmedborgare, lokala- och centrala myndigheter samt fristående organisationer.

Bild 3
Demonstration av inmätningen. Här närvarar svenska ambassaden, årets- och nästa års deltagare. Foto: Lantmäteriet.

Svenska ambassaden i Zimbabwe imponerad av resultatet

I programmet ingår att deltagarna genomför studiebesök hos olika svenska institutioner med syfte att se hur det svenska samhället är uppbyggt, samt studiebesök i andra afrikanska länder som kommit längre i samma frågor.

– Deltagarna ges ökad och direkt användbar kunskap och får nya insikter, vilket bidrar till lyckade resultat för projektet, säger Berthollet Kaboru, Biträdande myndighetschef och biståndsråd på svenska ambassaden i Zimbabwe, i samband med ett besök vid ett överlämningsseminarie i Epworth, en förstad till Harare.