Lantmäteriets projekt i Nordmakedonien avslutas med goda resultat

27 september 2023

Ett adressregister tillgängligt för alla medborgare, ett nytt positioneringssystem med centimeterprecision och viktiga steg mot att digitalisera historiska handlingar. Det är några av resultaten från Lantmäteriets femåriga samarbete med Nordmakedonien som nu går i mål.

Lantmäteriets projekt i Nordmakedonien tog fart under Covid-epidemin. Då var det minst sagt utmanande förutsättningar för att komma i gång med projektet och bygga ömsesidiga relationer. Men med hjälp av god teknik och bra samarbetsvilja tog sig projektet ändå igenom pandemin på ett bra sätt.

Fem olika delar

Jenny Svennewall, Projektledare Lantmäteriet, Lidija Krsvtevska , projektledare Arec, Boris Tundzev, generaldirektör Arec, Ami Larsson Jain, ambassadör i Nordmakedonien, Ylva Johnson, programansvarig Sida.

Projektet har bestått av fem delprojekt; Adressregister, Geodesi, infrastruktur för geografiska data (NSDI) samt Skanning, där experter från flera olika delar av Lantmäteriet har medverkat.

I början av 2022, när det blev möjligt att resa igen, började resultaten synas snabbt. Studiebesök från Nordmakedonien till Sverige och uppdrag från Lantmäteriet till Skopje avlöste varandra.

– Digitala utbildningar, workshops och möten må vara bra. Men de fysiska mötena ger oftast bättre resultat, vilket vi såg efter Covid, säger Jenny Svennewall, projektledare på Lantmäteriet.

I juni 2023 genomfördes så ett projektavslut i Skopje med där projektets resultat presenterades. Med Sidas och Lantmäteriets stöd har nu alla adresser i Nordmakedonien samlats in och de finns publicerade för allmänheten. Registret har redan använt till en folkräkning som landets Statistikbyrå genomförde 2022.

Positioneringssystem på plats hjälper jordbrukare

I år har också den förste jordbrukaren anslutit sig till deras nya positioneringstjänst MAKPOS, liknande SWEPOS-tjänsten i Sverige. Med centimeterprecision körs nu maskinerna och kan på så sätt spara på utsäde, gödsel och bränsle.

Samarbetet kring NSDI handlar om att underlätta delning av geografiska data med andra. Lantmäterimyndigheten i Nordmakedonien, AREC, har kommit in i rollen som koordinatorer på ett bra sätt och flera datamängder finns tillgängliga i en geodataportal.

AREC har också fattat ett avgörande beslut om att deras IT-system helt ska byggas om, efter att projektet bidragit med kunskap i IT-studier. För att kunna skanna och digitalisera alla historiska dokument har ett ”pilotkontor” byggts upp för att testa processen, utbilda medarbetare och planera för ett storskaligt skanningscenter.