Lantmäteriet ska förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

13 september 2022

Lantmäteriet fick, i augusti 2022, i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna, och föreslå åtgärder, för att förebygga och motverka brottslighet som kan kopplas till fastigheter.

Vi ska utreda och redovisa åtgärder

Lantmäteriet ska redogöra för hur vi kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter. Det kan exempelvis gälla brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Vi ska dels utreda och redovisa vilka åtgärder som kan vidtas med nuvarande förutsättningar, dels redovisa vilka åtgärder som kan genomföras vid ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Fastighets- och byggbranschen utnyttjas

Ett flertal rapporter pekar på att fastighets- och och byggbranschen utnyttjas av den organiserade brottsligheten, bland annat Polismyndighetens rapport ”Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 (A052.211/2021)”.

Penningtvätt kan exempelvis ske genom under- eller övervärdering av fastighetsvärdet eller genom att fastighetsköp görs via bulvaner för att dölja pengars ursprung eller den verkliga ägaren. Vid fastighetsförvärv finns det även en risk att de betalas av med brottspengar.

"Hedersamt och bra"

– Hedersamt och bra att detta uppdrag landar hos Lantmäteriet. Vi förvaltar mycket fastighetsinformation som kan användas för att bekämpa organiserad brottslighet, säger Anders Sandin, verksamhetsområdeschef för Geodata på Lantmäteriet

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats (nytt fönster).