Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

30 september 2022

Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också vår möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare.

Förtydligar vår roll

– Förändringen är efterlängtad. Vi har alltid jobbat tätt ihop med Försvarsmakten. Men i takt med att vår omvärld förändras behöver instruktionerna till vårt arbete för Försvarsmakten förtydligas, säger Anders Sandin, chef för verksamhetsområdet Geodata på Lantmäteriet.

Skärpningen i instruktionen kommer efter en begäran till Regeringskansliet där Lantmäteriet efter samråd med Försvarsmakten önskar ett klargörande av sin roll.

– Det är i huvudsak att de rättsliga förutsättningarna som behöver förtydligas, inte minst i samband med att Lantmäteriet blir beredskapsmyndighet den första oktober 2022, säger Patrik Bremborg, enhetschef på Lantmäteriet.

Vårt arbete för Försvarsmakten kan förändras

Lantmäteriets arbete för Försvarsmakten omfattar produktion av tryckta kartor, anpassad geografisk information och fastighetsinformation samt råd och stöd inom geodataområdet. Åtagandet kommer även fortsättningsvis att finansieras med avgifter och inte med anslag:

– Detta ger Lantmäteriet bättre förutsättningar att följa med i utvecklingen, där en ny hotbild, ett förväntat Nato-medlemskap och ökade försvarsanslag kan påverka verksamhetens omfattning, säger Patrik Bremborg.

Ökad forskning och utveckling möjlig

Ändringen i instruktionerna öppnar också för att bedriva ökad forskning och utveckling inom fler områden, vilket bedöms som nödvändigt utifrån ett kompetensförsörjnings- och utvecklingsperspektiv.

Tidigare har Lantmäteriets forskningsverksamhet haft ett särskilt fokus på geodesi, det vill säga punkters läge och höjd över havet, och deras tyngdkraftsvärden.