Eskilstuna startar ny kommunal Lantmäterimyndighet

21 december 2022

Från och med den 1 januari 2023 bildas ett kommunalt Lantmäterikontor i Eskilstuna. Det blir därmed den 40:e kommunala lantmäterimyndigheten i Sverige.

Inför starten av det kommunala kontoret har Lantmäteriet under året arbetat nära Eskilstuna kommun med en rad förberedelser. Viktiga frågor som hanterats har bland annat varit avtalshantering, utbildningsinsatser och överlämning av de pågående ärendena

Överlämning av ärenden och stöd till handläggare

Lantmäteriet lämnar vid årsskiftet över ett knappt hundratal ärenden till Eskilstuna kommun. Lantmäteriet har tagit fram rutinbeskrivningar och checklistor för att underlätta överlämningen, och bidrar också med olika stödsystem, bland annat handläggningsstöd, geometristöd och olika e-tjänster.

- Vår ambition har varit att ta fram ett bra underlag för en smidig övergång. Förhoppningen är att allt ska flyta på som förväntat, och att Eskilstuna kommun ska kunna påbörja sin ärendehandläggning så snart som möjligt direkt efter årsskiftet, säger Jimmi Mohlin, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.

De ärenden som går över till Eskilstuna kommun vid årsskiftet är både ärenden som ännu inte har blivit fördelade, och sådana som är under handläggning. Eskilstuna kommun kan sedan av olika skäl besluta om att återlämna ärenden till Lantmäteriet. Återlämningen sker i så fall i början på januari 2023.

Lantmäteriets befintliga kontor i Eskilstuna blir kvar i statlig regi, där medarbetarna även fortsättningsvis förblir en resurs för lantmäteriförrättningar i Sverige.

Om statliga och kommunala lantmäterier

Det är regeringen som tar beslut om bildande av nya kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). Att Eskilstuna kommun nu ska bedriva egen kommunal lantmäterimyndighet blev klart i oktober 2021.

De kommunala lantmäterimyndigheterna ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom den egna kommunen. På de platser i Sverige där det inte finns kommunala lantmäterier så är det statliga Lantmäteriet som handlägger lantmäteriförrättningar och bildande av samfälligheter.

Frågor och svar om den kommunala Lantmäterimyndigheten i Eskilstuna