Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster. Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service, utöver våra planerade servicefönster, sker avbrottet alltid utanför de avtalade öppettiderna.

Avslutade driftstörningar

Starttid Stopptid Driftstörning
2023-12-08 kl. 10.30 2023-12-11 kl. 11 Driftstörningar i e-tjänsten för lagfarter och inteckningar. 
2023-12-06 kl. 08:25 2023-12-06 kl. 10:45 Driftstörning i Min karta, som påverkar utskrift i tjänsten.

Planerade avbrott för servicefönster 2023

  • 18-19 februari
  • 11 juni
  • 24 september
  • 26 november

Planerade avbrott 2024

  • 18 februari
  • 19 maj
  • 29 september
  • 24 november

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03 och slutar klockan 18.