Vanliga frågor om ortnamn

Här presenteras de vanligaste frågorna med svar om ortnamn.

Svaren ligger med utfallande svar när man klickar på frågan.

Frågor och svar

Var namnet kommer ifrån, hur länge det funnits och liknande frågor?

Ta kontakt med Institutet för språk- och folkminnen, ISOF (nytt fönster) i Uppsala för att få svar på dina frågor.

Genom Lantmäteriets historiska kartor kan du följa utvecklingen i din bygd.

Via e-tjänsten Historiska kartor (nytt fönster) kan du enkelt söka dig bakåt i historien.

Även genom Institutet för språk- och folkminnen, ISOF (nytt fönster) och deras uppteckningar av ortnamn kan man följa ortnamnets utveckling.

Fridhem är det vanligaste bebyggelsenamnet. Abborrtjärn/en är det vanligaste naturnamnet.

Båda namnen finns på dryga 1000 platser i landet. För sökning av olika ortnamn kan du använda e-tjänsten Sök ortnamn (nytt fönster).

Det är kommunen som ansvarar för adressättningen. Vänd dig till den som ansvarar för belägenhetsadresserna i berörd kommun.

Ett ortnamn kan saknas på kartan av flera olika anledningar. Det kan kanske vara:

  • att det tidigare har funnits med, men inte längre på grund av att det gjorts ett kartografiskt urval. I olika skalor kan inte alla namn presenteras.
  • att namnet funnits med men av misstag tagits bort.
  • att namnet inte tidigare har funnits med på kartan för att vi inte har kännedom om namnet eller
  • att det inte har godkänts enligt god ortnamnssed.

Var vänlig använd 'Kontakta oss' för att mer i detalj beskriva din fråga. Ortnamnssektionen kommer då att undersöka varför namnet kanske tagits bort, placerats fel eller kanske uppfylla ditt önskemål om att få med ett namn i kartbilden.

Det är viktigt att vi kan fånga upp felaktigheter i olika kartprodukter. Du når oss på e-post ortnamnskontakt@lm.se.

Vill du ringa oss? Kontakta Lantmäteriets växel på telefonnummer 0771-63 63 63.

Namnet ska vara känt och använt av en så kallad namnbrukarkrets. Inga nykonstruktioner är aktuella för kartredovisning. Namnet måste få hävd innan det kan kartredovisas. Det betyder att namnet måste ha funnits en lång tid, mer än 30 år.

Du når oss på e-post ortnamnskontakt@lm.se för att närmare beskriva önskemålet. Vill du hellre ringa oss kontakta Lantmäteriets växel på telefonnummer 0771-63 63 63.

Om frågan handlar om traktnamn då måste du kontakta ortnamnsektionen. Skicka e-post till ortnamnskontakt@lm.se, ring 0771-63 63 63 och begär ortnamnsektionen, eller kontakta berörd kommun. Det är kommunerna som tar beslut när det gäller bland annat adressättning (belägenhetsadress).

Senare har någon inrättning gjort om beteckningen till 2015:15 för att slutligen hamna på Gladsax 2015? Kan det vara så? Frågans fortsättning:

Jag sökte sedan fastigheten i Lantmäteriets kartsystem och fick veta att Gladsax 2015 inte existerade. Använde jag den första/gamla beteckningen, Gladsax 20:15, kunde jag se huset på kartan.

Finns det ingen kommunikation mellan Lantmäteriet och Skatteverket och vilket smäller högst i en fråga som denna?

Svar:

Fastighetsbeteckningen har sedan 1990 alltid varit densamma, Gladsax 20:15. Den finns fastlagd genom berörd Inskrivningsmyndighet (IM) och ändras bara om fastigheten avstyckas eller sammanslås med annan fastighet.

Kommunen har sedan sett över de s.k. postlådeadresserna på landsbygd och ersatt dem med lokaliserande belägenhetsadresser. En belägenhetsadress anger var en plats finns. Den ska vara utformad enligt svensk standard och utgå från befintliga ortnamn i det hävdvunna och lokala namnskicket. I detta fall har adressen blivit Gladsax 2015.

I Skåne är detta ett vanligt sätt för att ange belägenhetsadressen. I andra delar av landet väljer namnsättande kommun ett gatu- eller landsvägsnamn med löpnummer liknande det som finns inom tättbebyggt område.

Öppna gratistjänsten GeoLex, som du hittar via denna länk, och följ råden nedan. 

Till höger vid den kartbild som visas, under 'Sök' 'Ortnamn', skriver du in din sökta ort eller någon ort i närheten.

  • Klicka på SÖK och sedan VISA. Ibland kan flera orter visas och du måste markera den du söker.
  • Ett kryss visas i kartbilden.
  • För muspekaren till krysset eller ett ortnamn.
  • Under kartbilden visas koordinaterna som N och E (North och East).
  • Zooma in och ut i kartbilden genom att använda 'termometern' till höger.
  • Bilden går även att flytta med handen som visas 'klicka med vänster musknapp' och dra i önskad riktning.

OBS! Ju mer du zoomar desto säkrare blir koordinatangivelsen.