Prioriterade standarder i ramverket

För att geodata ska vara användbara i en infrastruktur och kunna utbytas krävs vissa delar eller komponenter.

Vad innehåller ramverket?

Ramverket beskriver regler och riktlinjer för framtagande och validering av sådana prioriterade delar. Dessa är:

 • Specifikationer med informationsmodeller, objekttypskataloger och kvalitetskrav.
 • Metadata med kvalitetsredovisningar.
 • Definierade webbtjänster för utbyte av data.
 • Andra infrastrukturkomponenter som stabila unika identifierare, och register.

Utifrån detta gäller följande prioriterade standarder och andra dokument. Standarder refererar ofta till andra standarder, vilket gör det svårt att göra ett entydigt urval.
Under våren 2018 kommer nya handledningar tas fram som tydligare beskriver kraven för den svenska infrastrukturen.

Specifikationer och metadata - nationella standarder

De specifikationer och metadata - nationella standarder som gäller är:

 • SS-EN ISO 19131:2008 Geografisk information - Specifikation av datamängder.
 • SS-EN ISO 19110:2017 Geografisk information - Struktur för katalogisering av objekttyper.
 • SS-EN ISO 19115-1:2014 Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder.
 • SIS-ISO/TS 19115-3:2016 Geografisk information - Metadata - Del 3: XML-schemaimplementering.
 • SIS-CEN ISO/TS 19139:2009 Geografisk information - Metadata – XML-schemaimplementering.
 • SS-EN ISO 19157:2013 Geografisk information – Datakvalitet.

Specifikationer och metadata – nationella handledningar och mallar

De nationella handledningar och mallar som gäller är:

 • Handledning till Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013) webbaserad handledning (nytt fönster).
 • SIS-TS 80:2018 Geografisk information – Nationell metadataprofil för geografisk information.
 • SIS-TR 40:2015 Geografisk information - Tekniskt ramverk - Handbok för dataproduktspecifikation.
 • SIS-TR 41:2017 Geografisk information - Nationell metadataprofil– specifikation & vägledning v. 4.0.

Webbtjänster

De webbtjänster som finns är:

 • OGC 06-042:2006 1.3 Web Map Service (WMS) Implementation Specification (motsv. ISO 19128).
 • OGC 09-025r1:2010 2.0 Web Feature Service Interface Standard (motsv. ISO 19142).
 • OGC 09-110r4:2012 2.9 WCS Interface Standard – Core.

Övrigt relevant

Övrigt relevanta är:

 • OGC 07-036:2007 3.2 Geography Markup Language (GML) - Encoding Standard.
 • OGC 10-129r1:2012 3.3 Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules (dessa motsv. ISO 19136).