Ramverk för geodata baserat på standarder

Ett stödjande ramverk för geodata innebär regler och riktlinjer som behöver följas för att utbyta data mellan olika geodataaktörer i en nationell infrastruktur. På dessa sidor kan vi hjälpa dig med nedladdning av geodatastandarder, förklaring av begrepp, användarexempel med mera. 

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till personer och organisationer inom geodataområdet som:

  • vill utbyta data med andra organisationer
  • vill förstå nyttan med standarder
  • använder sig av geodatastandarder
  • medverkar i nationellt standardiseringsarbete.

Ladda hem geodatastandarder

Genom ett avtal mellan Lantmäteriet och Svenska Institutet för Standarder (SIS) kan du som är verksam i Sverige få tillgång till de mest efterfrågade geodatastandarderna.

Ladda hem geodatastandarder från SIS utan kostnad (nytt fönster).

Genom att öppna upp för bättre tillgänglighet till geodatastandarderna främjar Lantmäteriet användningen av dessa, och tar samtidigt ansvar i sin roll som nationell samordnare inom geodataområdet. Åtgärden gagnar den nationella infrastrukturen för geodata.

Du kan även hämta standarder hos OGC (nytt fönster), en internationell standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster.