Vet du vad du äger?

Inför byggprojekt tar byggaktörer ofta fram kartor, utredningar och andra handlingar som ska ligga till grund för planering. Men det är inte alltid det blir rätt. Bristfälliga underlag kan leda till förseningar och fördyringar. 

Se filmen Vet du vad du äger som handlar om vad byggaktörer kan behöva tänka på i planeringen.