Vet du vem som äger vad?

Inför byggprojekt tar byggaktörer ofta fram kartor, utredningar och andra handlingar som ska ligga till grund för planering. Men det är inte alltid det blir rätt. Bristfälliga underlag kan leda till förseningar och fördyringar. 


Ta del av filmen "För dig som ska bygga – vet du vem som äger vad?" som handlar om vad byggaktörer kan behöva tänka på i planeringen.