Över gränsen

Landets kommuner behöver ofta ta till vara på och föra samman kompetenserna som planerare och lantmätare har. I filmen Över gränsen används Lantmäteriets registerkarta inledningsvis på ett sätt som den inte är avsedd för, vilket skapar problem.


Filmen Över gränsen riktar sig främst till yrkesverksamma inom plan- och bygglagstiftningen, men kan ses med behållning av alla som är intresserade av planeringsfrågor och byggande.