Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster. Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service utöver våra planerade servicefönster sker avbrottet alltid utanför våra avtalade öppettider för respektive tjänst.

Planerade avbrott

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03.00 och slutar klockan 18.00.

Planerade avbrott 2020

  • 13 september, 
  • 22 november

Planerade avbrott 2021

  • 21 februari
  • 25 april
  • 5 september
  • 21 november