Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Ramverk för geodata baserat på standarder

Ett stödjande ramverk för geodata innebär regler och riktlinjer som behöver följas för att utbyta data mellan olika geodataaktörer i en nationell infrastruktur. Här finns förklaringar av begrepp, användarexempel med mera. Ramverket bygger på standarder.

Webbplatsen vänder sig till personer och organisationer inom geodataområdet

  • som vill utbyta data med andra organisationer
  • som vill förstå nyttan med standarder
  • som använder sig av geodatastandarder
  • som medverkar i nationellt standardiseringsarbete

Sidorna är under uppbyggnad. Kontakta oss gärna på geodatastandarder@lm.se och berätta om det finns ytterligare information du önskar finna här.