Om oss | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Om oss

Vi är en myndighet som tillhör Finansdepartementet. Vår verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle.

Korta fakta om oss:

 • Generaldirektör är Susanne Ås Sivborg.
 • Vi omsätter cirka 1 946 miljoner kronor per år.
 • 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade.
 • Vi har cirka 2 200 medarbetare på 50 orter.
 • Huvudkontoret ligger i Gävle.
 • Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.
 • Vi tillhör Finansdepartementet.
 • Lantmäteriet är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vår miljöpolicy

Dokument


 Organisation

Lantmäteriet har tre divisioner

Myndighetsgemensamma enheter

Vi har sju myndighetsgemensamma enheter som utgör Lantmäterietsgemensamma resurser för frågor rörande: 

 • ekonomi
 • personal
 • utveckling och IT
 • kommunikation
 • hållbarhetsfrågor
 • dokumentstyrning
 • tjänsteexport

Ekonomi

Lantmäteriet omsätter omkring 1,9 miljarder kronor per år. Drygt 70 procent av intäkterna kommer från avgifter. I övrigt finansieras verksamheten med offentliga medel (anslag).

Vår miljöpolicy

Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete. 

Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och geografisk information utifrån samhällets behov.

Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter. Vårt interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.