Languages Lättläst Teckenspråk

Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster.

Planerade avbrott

Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Du kan läsa mer om planerade servicefönster nedan.

Övriga avbrott

Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service utöver våra planerade servicefönster sker avbrottet alltid utanför våra avtalade öppettider för respektive tjänst.

Du hittar information om alla eventuella avbrott här på vår webbplats.

Mätningarna redovisar hur tjänsterna levererar enligt servicenivå för tillgänglighet. Målet är att ge en representativ bild av drifteffektiviteten för Lantmäteriets geodatatjänster.

Driftuppföljning

Från den 28 november 2014 har E-ansökan den nya webbadressen: https://etjanster.lantmateriet.se/eansokan/login

För att logga in till E-ansökan måste den nya webbadressen användas.

Har du lagt in den gamla webbadressen som ett bokmärke eller favorit i din dator? Då behöver du ta bort den och lägga in den nya istället.

Inga kända driftstörningar.

Inga kända driftstörningar.

Servicefönster inplaneras med minst 12 månaders framförhållning. Servicefönstret börjar på lördagen klockan 06.00 och slutar på söndagen klockan 18.00. Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service utöver våra planerade servicefönster sker avbrottet alltid utanför våra avtalade öppettider för respektive tjänst.

Ett servicefönster är en tidpunkt då det genomförs större arbeten i lantmäteriets IT-miljöer. Under servicefönstret kan vi därför inte garantera tillgänglighet till våra IT-system och IT-tjänster.

På grund av den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt, och att när tekniken i framtiden tillåter detta eliminera behovet av servicefönster.

Lantmäteriet annonseras minst 12 månader i förväg för att användare av våra tjänster ska kunna planera sin verksamhet.

Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret.

Servicefönster 2018

  • 17-18 februari
  • 26-27 maj
  • 15-16 september
  • 24-25 november

Servicefönster 2019

  • 16-17 februari
  • 18-19 maj
  • 14-15 september
  • 23-24 november

Inga kända driftstörningar.

Inga kända driftstörningar.