Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster.

Planerade avbrott

Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Du kan läsa mer om planerade servicefönster nedan.

Övriga avbrott

Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service utöver våra planerade servicefönster sker avbrottet alltid utanför våra avtalade öppettider för respektive tjänst.

Du hittar information om alla eventuella avbrott här på vår webbplats.

Den 24 november utför vi arbete i våra e-tjänster. Webbplatsen är tillgänglig men bakomliggande tjänster kan vara oåtkomliga.

Läs mer om servicefönster

Inga kända driftstörningar.

Ett servicefönster är en tidpunkt då det genomförs större arbeten i Lantmäteriets IT-miljöer. Under servicefönstret har vi mycket begränsad tillgänglighet till våra IT-system och IT-tjänster.

Servicefönster inplaneras med minst 12 månaders framförhållning. Servicefönstret börjar klockan 03.00 och slutar klockan 18.00, men kan komma att minskas under 2019.

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret.

Servicefönster 2019

  • 17 februari
  • 19 maj
  • 15 september
  • 24 november

Servicefönster 2020

  • 16 februari
  • 3 maj
  • 13 september
  • 22 november

Inga kända driftstörningar.