Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sidaMin sida

Geodataportalen

Geodataportalen ger möjlighet att söka och titta på geografiska data (geodata) från många olika källor.

Här kan du söka och titta på bland annat Lantmäteriets geodata och tjänster. Geodataportalen förvaltas av Lantmäteriet och är en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige. Portalen ger möjlighet att söka och titta på geodata som ligger lagrade hos olika dataleverantörer. Via portalen kan du på ett enkelt sätt nå många organisationers tjänster och geodata.

Du kan använda Geodataportalen till att:

  • söka och hitta geografiska datakällor
  • visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem
  • direkt titta på de data och kartresurser du hittat
  • skapa, ladda upp och administrera metadata för geodata och tjänster producerade i din organisation.

Mer information om Geodataportalen finns på www.geodata.se (nytt fönster)

Hjälp - hur använder jag tjänsten?