Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ortnamn

Vi ska samordna all statlig ortnamnsverksamhet och verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick.
Åre kommun
Vägskylten längs E14 välkomnar till Åre kommun både på svenska och sydsamiska. Foto: Sara Rönnberg/SR

 

Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder. Du kan dessutom skriva ut din egen karta. Vi tillhandahåller ortnamn för olika samhällsbehov, till exempel kartor och vägskyltning. 

Hjälp och tips till Kartsök och ortnamn

Några axplock ur vår verksamhet:

  • Fastställer ortnamn i fastighetsregistret, kartor och databaser
  • Ger råd och stöd till kommuner, myndigheter och privatpersoner
  • Förvaltar och utvecklar Ortnamnsregistret
  • Är remissinstans vid regeringens och andra myndigheters namnbeslut

För att öka kunskap och medvetenhet om ortnamnens roll i samhället genomför vi riktade utbildningar. Vi deltar aktivt inom namnforskningen i Sverige och utomlands och vi ingår i FN:s expertgrupp för standardisering av geografiska namn (UNGEGN). Vi samråder med Ortnamnsrådet i principiellt viktiga ortnamnsfrågor och vi samarbetar främst med Institutet för språk och folkminnen samt Riksantikvarieämbetet. För att sprida information om svenska ortnamn har vi en webbtjänst. Vi sprider kunskap om olika ortnamnsteman genom vår skriftserie Ortnamn och namnvård.

Kurser inom ortnamn

Det finns kurser för dig som arbetar med ortnamnsfrågor, till exempel inom kommunal eller statlig förvaltning. Se våra kurser inom ortnamn.