Vem äger fastigheten

Vill du veta vem som äger en fastighet? Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du enkelt och snabbt få fram svaret.

Vad kan jag göra i tjänsten?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vad krävs för att använda tjänsten?

För att nyttja e-tjänsten behöver du logga in från ett land inom EU, EES eller Schweiz samt godkänna villkoren för e-tjänsten. E-tjänsten har en begränsning på fem sökningar per användare och 24 timmar.

Vi har tips som kan ge dig hjälp om du har problem att logga in. Mer information om e-legitimation hittar du på e-legtimation.se (nytt fönster).

Villkor och information om behandling av personuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Ändamål

För att få tillgång till personuppgifter från fastighetsregistret krävs ett giltigt ändamål enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister. I den här e-tjänsten tillhandahåller Lantmäteriet personuppgifter för ändamålen ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret” och ”privat behandling”. Genom att godkänna villkoren för användning av e-tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret

Omsättningsändamålet tar sikte på sådant som rör omsättning (förvärv) av fastigheter. Förvärv av fastighet kan innefatta till exempel:

  • Köp
  • Sälj
  • Byte
  • Arv
  • Gåva

Omsättningsändamålet omfattar både yrkes- eller affärsmässig verksamhet och privatpersoner.

Privat behandling

Privat behandling syftar på sådant som en fysisk person utför av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll och därmed saknar koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.

Automatiserat beslutsfattande

Varje svar på en sökning i tjänsten utgör ett automatiserat beslutsfattande avseende utlämnande på medium för automatiserad behandling enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister.

Tredjelandsöverföring

På grund av förbud mot tredjelandsöverföring av personuppgifter i GDPR tillåts endast användare som befinner sig inom EU och EES eller Schweiz att använda tjänsten. Genom att godkänna villkoren för användning av e-tjänsten intygar du att du befinner dig inom EU och EES eller Schweiz.

Sökbegränsning

Tjänsten är begränsad till 5 sökningar per användare och under 24 timmar.