Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

30 september 2022

Lantmäteriet har lanserat en ny topografisk karta, den första som har framställts helt automatiskt. 

Kartan ersätter den tidigare Terrängkartan och erbjuder flera fördelar: Den täcker, till skillnad från tidigare, hela Sverige inklusive fjällområdena och intrycket vid zoomning i de kartappar som använder den nya kartan blir mjukare och mer följsamt.

Kartan är automatiskt framtagen

Den nya topografiska kartan är Lantmäteriets första kartprodukt som har tagits fram med helt automatiserade metoder, så kallad automatisk generalisering. Fram till nu har småskaliga kartor framställts av ett antal kartografer som manuellt har tolkat, generaliserat och redigerat varje detalj i underlaget i en process som kunde ta årtionden. Med den nya metoden sker allt detta maskinellt. Utifrån detaljerat kartinnehåll förenklas och anpassas innehållet för kartor i mindre skalor.

Nya kartan ger bättre zoomning

Den gamla Terrängkartan är en av Lantmäteriets populäraste kartor och den håller mycket hög kvalité. Men i dagens digitala användarmiljö, med smartphones och datorskärmar, medför den nya automatiskt framtagna kartan flera fördelar:

– Den nya topografiska kartan gör att vi får mjukare övergångar mellan skalorna när vi tittar på kartan i till exempel en app. För användarna blir det en mer harmonisk upplevelse som märks när man zoomar i kartan, säger Mikael Johansson, systemutvecklare på Lantmäteriet.

Täckning över hela landet

En annan stor fördel med den nya topografiska kartan är att den har täckning i hela landet, inklusive fjällområdena.

– Tidigare har användare i dessa områden varit hänvisade till att använda Vägkartan, en mindre detaljrik karta framtagen med fokus på vägtransporter, berättar Mikael Johansson.

Med automatisk produktion står Lantmäteriet bättre förberedda för att kunna anpassa sina produkter till nya krav och önskemål som användarna kommer att ha i framtiden.

Kostnadsfri och redo att användas

Den nya digitala topografiska kartan, med det fullständiga namnet ”Topografi 50 Nedladdning, vektor”, är kostnadsfri och fri från begränsande villkor för konsumenter.

Den nya kartan ingår redan i Lantmäteriets mobilapp ”Min karta”, och kommer senare i höst att integreras i webbversionen av ”Min karta”, som nås från Lantmäteriets webbplats.

Den manuellt generaliserade Terrängkartan över en del av Malmö, som den visades i tjänsten Topografisk Webbkarta Visning.
Den manuellt generaliserade Terrängkartan över en del av Malmö, som den visades i tjänsten Topografisk Webbkarta Visning. Klicka på bilden för att se en större version.
Den nya automatiskt framställda Topografi 50 Nedladdning, vektor över samma område som den ser ut i Topografisk Webbkarta Visning. Urvalet av detaljer skiljer sig något åt, ett exempel är att flera cykelvägar redovisas i den nya kartan. Dessutom har symboliseringen förbättrats vilket också bidrar till en bättre zoomupplevelse i digitala kartappar som till exempel Min karta.
Den nya automatiskt framställda Topografi 50 Nedladdning, vektor över samma område som den ser ut i Topografisk Webbkarta Visning. Urvalet av detaljer skiljer sig något åt, ett exempel är att flera cykelvägar redovisas i den nya kartan. Dessutom har symboliseringen förbättrats vilket också bidrar till en bättre zoomupplevelse i digitala kartappar som till exempel Min karta. Klicka på bilden för att se en större version.