Nu är webbplatsen mer tillgänglig

25 augusti 2022

Den 30 augusti fick lantmateriet.se ett nytt utseende. Vi har sett över struktur, navigation och layout för att göra webbplatsen mer tillgänglig och enhetlig.

Vi ska möta kraven i DOS-lagen bättre

Syftet med översynen av webbplatsen är bland annat att Lantmäteriet bättre ska möta de krav som ställs i DOS-lagen (Lagen om tillgänglighet för digital offentlig service) om att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Webbplatsen blir mer användarvänlig

Några av nyheterna är en överskådlig sidomeny, en mer konsekvent layout och en innehållsförteckning högst upp på sidorna. Förändringarna kommer att göra webbplatsen lättare att använda för alla våra besökare.

Hjälp oss att bli bättre

Hjälp oss att göra webbplatsen ännu bättre genom att höra av dig om du har förbättringsförslag eller upptäcker problem.

Lämna ett bättringsförslag eller rapportera ett problem.