Malin Klintborg – årets samhällsbyggare

25 oktober 2022

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delas av föreningen Samhällsbyggarna i år ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Malin Klintborg leder Lantmäteriets arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess, med grund i flera regeringsuppdrag i samverkan med bland andra Boverket, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt enskilda kommuner. Arbetet syftar till att standardisera och digitalisera all information i samhällsbyggnadsprocessen och tillgängliggöra den för alla. Uppdraget omfattar många delar, från teknik och juridik till samverkan mellan aktörer.

– Att det vi gör uppmärksammas och får ett positivt mottagande inom denna så enormt viktiga samhällssektor betyder mycket för mig, för Lantmäteriet och för alla deltagande parter, säger Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet.

Malin Klintborg
Malin Klintborg, Lantmäteriet

Ur juryns motivering:

” Genom sin energi, sin kompetens, och sin förståelse för de komplexa processerna har hon lagt grunden för en omställning som kommer påverka hela samhället – och alla oss som arbetar i samhällsbyggnadssektorn”.

Priset ”Årets samhällsbyggare 2022” delas ut under Samhällsbyggnadsdagarnas galamiddag, den 25 oktober på Norra Latin i Stockholm.