Generaldirektörer och myndighetschefer möttes i Gävle

25 november 2022

Den 24 och 25 november samlades ett sjuttiotal myndighetschefer från hela Sverige på Lantmäteriet i Gävle. Detta för att få djupare inblick i EU arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

De tre arrangerande myndighetscheferna, från vänster till höger: Åsa Lindh (GD Statens servicecenter), Håkan Forsberg (GD, ESF-rådet) och Susanne Ås Sivborg (GD, Lantmäteriet).

Det var Lantmäteriet som stod värd för mötet. Sammankomsten skedde i form GD-föreningens höstmöte, som under två dagar varje år äger rum hos en värdmyndighet på olika orter. I år var det Gävles tur.

Temat för höstens möte var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd, som träder i kraft vid årsskiftet och som löper över ett halvår framåt. Deltagarna fick ta del av erfarenhet och tankar kring tidigare ordförandeskap, myndigheternas förberedelser och uppdaterades om konjunkturläget i ett EU-perspektiv.

– Det har varit en mycket givande sammankomst där vi träffades för att lära oss mer om olika ämnen samtidigt som vi fick möjlighet att lära känna varandra och utbyta aktuella frågor, säger generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Under mötet medverkade författaren Per Wirtén där han berättade om sin bok ”Mitt hemland: ett utanförskapsområde” och Göran von Sydow, expert på Europapolitik, som talade om ordförandeskapets roll i EU, samt Eva Sjögren, chef för EU-kansliet i statsrådsberedningen, som berättade om myndigheternas roll i EU-arbetet.

Evenemanget planerades och genomfördes gemensamt av Lantmäteriet och Statens servicecenter med stöd av Svenska ESF-rådet. Mötet ägde rum på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle, och som en del i det hela ingick även en middag på Gävle slott på inbjudan av landshövdingen.