En ny generation lantmätare tar sig an Liberias utmaningar

30 september 2022

Nästa vår kommer 20 lantmätarstudenter på AME University i Monrovia vara redo att ge sig ut i yrkeslivet. I ett land där gränstvister och markfrågor är en oroshärd har de en viktig uppgift framför sig. De är en ny generation lantmätare som utbildas, tack vare stödet från Sverige och Lantmäteriets ILAMP-projekt i Liberia.

– Jag ser så mycket fram emot att lära mig ännu mer och sedan börja jobba som lantmätare, säger Abigail N. Pellewuman.

Hon är en av de 20 studenterna som nu går det andra året i den avancerade utbildningen för att bli färdig lantmätare nästa vår. Då har de gått igenom kurser inom bland annat GIS, fjärranalys, lantmäteri, kartografi samt etik och juridik.

Kan redan göra digitala kartor

Sylvester Bundoo är direktör för Land Administration på Liberia Land Authority (LLA) och undervisar även lantmätarstudenterna på AME University. Klicka på bilden för att förstora den.

Teoretiska studier varvas med praktiska moment ute i fält med totalstationer och GNSS-utrustning som används vid gränsinmätningar och insamling av data.
Studenterna kan redan göra digitala kartor med god kvalitet.

– Vi packar dem med all den kunskap de behöver för att ta sig an de utmaningar som finns inom Liberia när det gäller landsfrågor. De här studenterna kommer definitivt göra skillnad när de är färdiga, säger Titus S. Zoneh som är geomatisk programkoordinator på AME University.

Gränstvister vanliga i Liberia

Liberia är ett land där en stor del av ägandet är byggt på sedvanerätt – så kallat ”customary land” – utan ett formellt registrerat ägande. Det här håller på att förändras genom en formaliseringsprocess. I den processen kommer de nyutbildade lantmätarna ha en viktig uppgift.

Gränstvister mellan olika communities – bysamhällen – är också vanligt förekommande. Att studenterna nu även utbildas i etik är ett viktigt steg i professionaliseringen av yrket och för att lagfarter ska kunna utfärdas på rätt grunder.

Majoriteten av studenterna är kvinnor

Merparten av studenterna har redan en anställning på Liberia Land Authority (LLA) och de kommer att återvända efter avslutade studier – nu med ny kompetens.

– Det känns väldigt bra eftersom det ligger helt i linje med vårt uppdrag här i Liberia som handlar om kapacitetsuppbyggnad, säger Christopher Byren som är projektledare för Lantmäteriets ILAMP-projekt.

Han är särskilt glad över att den absoluta majoriteten av studenterna är kvinnor. Det var ett krav från ILAMP för att gå in och stötta utbildningen ekonomiskt.

Det hyllas också av studenterna själva. Kvinnor i Liberia är marginaliserade när det gäller landsfrågor, menar studenten Anna Doe. Nu när ett helt gäng utbildade kvinnliga lantmätare kommer ut i yrket så kommer det att göra skillnad:

– Jag hoppas att det kommer ännu fler efter oss. Vi är de första, och vi är så glada för den här chansen, säger Anna Doe.

Modern mätutrustning är en bristvara

Den utmaning som både lärare och studenter lyfter är bristen på modern utrustning på LLA:s kontor ute i landet. Under utbildningen lär sig studenterna att arbeta med moderna digitala verktyg – i verkligheten kommer de många gånger att få använda äldre mätutrustning som teodoliter och måttband. Åtminstone om de arbetar på LLA:s lokalkontor.

Från vänster: Sylvester Bundoo (LLA), Christopher Byren, projektledare ILAMP, studenterna Abigail N. Pellewuman, Terrence A. Hill och Anna Doe, samt Matu K. Williams (LLA).