Säger upp avtal med kommersiella vidareförädlare

Lantmäteriet förändrar, bland annat på grund av säkerhetsskäl, rutiner kring åtkomst av handlingar och information.

Förändringen medför att tillgången till viss information i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster stängs av eller begränsas.

Lantmäteriet har avtal med ett tiotal kommersiella vidareförädlare rörande dessa tjänster. Då myndigheten inte längre kan leverera tjänsterna till dem sägs nu avtalen upp.

De avtal som inte omfattas av dessa tjänster fortlöper som tidigare.