Lantmäteriet säger upp avtal med kommersiella avtalskunder

Lantmäteriet förändrade i slutet av maj rutiner kring åtkomst av handlingar och information, bland annat på grund av säkerhetsskäl.

Det har medfört att tillgången till handlingar och information via ett antal digitala tjänster har stängts av eller begränsats: ArkivSök är stängd, AktDirekt omfattas av begränsningar när det gäller möjligheten att ta del av akter.

Eftersom myndigheten inte längre kan leverera tjänsterna har nu ett antal avtal sagts upp. De som berörs är kunder som bedriver kommersiell verksamhet och har avtal direkt med Lantmäteriet. De har informerats separat.

Läs mer om vilka digitala tjänster som påverkas på sidan för driftinformation.

Övrigt:

Avtal som inte rör de stängda eller begränsade tjänsterna fortlöper som tidigare.
För den som behöver åtkomst till den information som tidigare tillhandahölls genom de aktuella tjänsterna finns möjligheten att framställa en begäran av utlämnande av allmän handling till Lantmäteriets kundcenter.