Historiska kartor öppet för åren 1628 till 1873

Lantmäteriet arbetar med högsta prioritet för att åter tillgängliggöra information i ett antal externa digitala tjänster.

Som en del i arbetet öppnas nu delar av e-tjänsten Historiska kartor. Förändringen gör det möjligt att se kartor och akter för åren 1628 till 1873, då Lantmäteriet bedömer att de inte omfattas av sekretess. 

(Visningen av de översiktliga kartserierna fram till 1970-talet är oförändrad.)