Arbete med höjd säkerhet kan leda till tillfälliga fördröjningar i förrättningar

Lantmäteriet arbetar med att förändra rutiner kring åtkomst av handlingar och information. Det medför att tillgången till viss information begränsas tillfälligt, för våra externa kunder och även internt inom myndigheten.

Lantmäteriet beklagar att det under en kortare tid kan innebära att vi behöver skjuta på vissa moment i förrättningar som vi arbetar med, som exempelvis sammanträden och mätjobb.