Samtycke

Lämna samtycke till att dina personuppgifter som samlas in vid det här tillfället får användas för publicering i Lantmäteriets kanaler.

Publiceringen i vissa sociala kanaler, till exempel Facebook, LinkedIn, Instagram, innebär att uppgifterna överförs till en plattform som i sin tur resulterar i att dina uppgifter kan komma att överföras till ett så kallat tredjeland, det vill säga utanför EU/EES. Persondataskyddet i tredjeländer är ofta inte på samma höga nivå som i Sverige och EU, varför Lantmäteriet inte kan garantera att dina personuppgifter efter publiceringen i dessa sociala kanaler kommer att behandlas enligt den skyddsnivå som gäller enligt GDPR. För vidarebehandlingen av dina personuppgifter i den aktuella sociala kanalen gäller i stället de villkor som den sociala kanalen tillämpar. Ditt samtycke omfattar således även en eventuell överföring till länder utanför EU/EES.

Med kanaler avser vi våra webbplatser, sociala medier samt tryckt material, till exempel skrifter eller broschyrer och dylikt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

Under Behandling av personuppgifter på Lantmäteriet  kan du läsa mer om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och om dina rättigheter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.